SERVIS

FORMY TECHNICKÉ PODPORY


ROČNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Roční technická podpora se poskytuje na základě smlouvy o údržbě (maintenance) podepisované vždy na 12 kalendářních měsíců. Uživatel podepisuje smlouvu pro specifikovaný účel. Roční technická podpora je v prvním roce rovněž součástí nákupu nového produktu.


JEDNORÁZOVÁ SLUŽBA TECHNICKÉ PODPORY

Jedná se o jednorázově placenou službu pro uživatele, kteří nemají smlouvu o údržbě (maintenance). Tato služba zahrnuje služby technické podpory, případně další konzultace dle požadavku uživatele.

Servis

 Služby technické podpory slouží pro pomoc s řešením chyb a problémů, které se vyskytnou při provozu IoT řešení

 Technická podpora se poskytuje pouze v případě sjednané smlouvy o technické podpoře

 Po navázání kontaktu s někým z našeho týmu se společně domluvíte na postupu řešení vašeho problému.

 O pomoc můžete žádat telefonicky na čísle +420 777 714 484 v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin.


Nebo nám zanechte zprávu prostřednictvím formuláře:​ Služby technické podpory slouží pro pomoc s řešením chyb a problémů, které se vyskytnou při provozu IoT řešení

 Technická podpora se poskytuje pouze v případě sjednané smlouvy o technické podpoře

 Po navázání kontaktu s někým z našeho týmu se společně domluvíte na postupu řešení vašeho problému.

 O pomoc můžete žádat telefonicky na čísle +420 777 714 484 v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin.
Nebo nám zanechte zprávu prostřednictvím formuláře.


 Zanechat z​​​​právu​​​​​​​​​​


FORMY TECHNICKÉ PODPORY

 ROČNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Roční technická podpora se poskytuje na základě smlouvy o údržbě (maintenance) podepisované vždy na 12 kalendářních měsíců. Uživatel podepisuje smlouvu pro specifikovaný účel. Roční technická podpora je v prvním roce rovněž součástí nákupu nového produktu.


 JEDNORÁZOVÁ SLUŽBA TECHNICKÉ PODPORY

Jedná se o jednorázově placenou službu pro uživatele, kteří nemají smlouvu o údržbě (maintenance). Tato služba zahrnuje služby technické podpory, případně další konzultace dle požadavku uživatele.

ServisÚdržba

  • Údržba neboli maintenance je služba, která se poskytuje v ročních intervalech a slouží k zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu.
  • Údržba se poskytuje na základě smlouvy o údržbě (maintenance) podepisované vždy na 12 kalendářních měsíců.


Jak taková údržba může vypadat?

 Standardní technická podporu

 Vzdálená kontrola funkce systému

​  Pravidelný Update a Upgrade

​  Školení obsluhy

​  Kalibrace zařízení

​  Výměna baterií


Technická podpora


ÚDRŽBA

 Údržba, neboli maintenance je služba, která se poskytuje v ročních intervalech a slouží k zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu.

 Údržba se poskytuje na základě smlouvy o údržbě (maintenance) podepisované vždy na 12 kalendářních měsíců.


Údržba

Jak taková údržba může vypadat?

 Standardní technická podporu

 Vzdálená kontrola funkce systému

​  Pravidelný Update a Upgrade

​  Školení obsluhy

​  Kalibrace zařízení

​  Výměna baterií


Technická podporaDoba řešení případu je závislá na řadě faktorů, z nichž některé nejsou ovlivnitelné technickou podporou JoTio Tech s.r.o. Tyto faktory v sobě zahrnují například vlastní technologické omezení, omezení dané vlastním uživatelským pracovním postupem, faktory zabezpečení, integrace s aplikacemi třetích stran či dostupnost zákazníka.

Technická podpora JoTio Tech s.r.o. se snaží zodpovídat dotazy a navrhovat řešení zpravidla do 24h, kdy byl dotaz přijat, nicméně doba řešení případu může být ovlivněna jeho komplexností a složitostí.

Přestože je vyřízení případu v co nejkratší době, nelze dopředu garantovat ani odhadovat dobu řešení případu.